Många människor är i behov av hjälp just nu och vi vill vara med och stötta där vi kan. Det ligger i linje med hur vi vill vara som företag, därför har vi på Antep valt att sponsra Röda Korset.