Absolut bästa matstället i Norrtälje.
Om man får önska en förbättring då är det att det är väldigt dålig ljudnivå för oss som är hörselskadade, borde sättas upp några akustikplattor på väggarna för att dämpa ljuden.